HOVMOD utgave#1 av 1. august 2013

Kan lastes ned i PDF format.Vil du laste ned så høyre klikk og velg:
lagre kobling/mål som


Kontakt oss på: Epost
Kjell Sørsdal – Filippinene/Norge sommeren 2013

PS!
Noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst». De forkynner et annet (annerledes) evangelium. Det er når vi forkynner et rent, helt og fult Evangelium den enkelt blir lagt visshet om frelse i sitt hjerte av den Hellige Ånd. IKKE når det blir forkynt et annerledes (annet) evangelium.

OBS!
For sikkerhets skyld; Vi er IKKE ute etter å «henge ut» enkelte menigheter, enkelte personer eller enkelte trossamfunn og eller denominasjoner eller enkelte religioner. Det vi derimot er ute etter er å få frem sannheten. Alle må stå inne for sine valg og handlinger. At man, hvis man anstrenger seg, muligens kan lese mellom linjene, selv om ikke navn nevnes, får bli de som leser mellom linjene sin sak.

VIKTIG!
Dømmekraft er ikke å vite forskjellen mellom rett og galt; det er å vite forskjellen mellom rett og nesten rett. (C H Spurgeon)

Det er ikke den opplagte løgnen som er farlig. Den farligste løgnen ligger så tett inntil sannheten at den er vanskelig å oppdage.

Fly alt hovmod! All stolthet! Vær ydmyk og ta til deg hva Ånden sier til menigheten!

Og til slutt:
Test alt og hold fast ved det som du finner korrekt i følge Skriften. Når du gjør det vil du bli velsignet, hvis du handler på dette.

Og så et apropos:
Å skrive denne boka har vært hva andre vil kalle «å konsentrere seg om det som er galt i stedet for å konsentrer seg om det som er riktig». Ja hvis noen tror at det er mulig å få noe riktig når det meste er feil, uten å konsentrere seg om det som er feil, så må de tro om igjen. Vi har derimot ikke slokket en rykende veke, men kort og godt fortalt at den ikke brenner. Det er der feilen ligger. Hovmod og lunkenhet. Så å påstå noe slikt (som at vi ikke skal konfrontere synd, eller feil og mangler om du vil) blir da å bite seg selv i halen. Og den som gjør det må omvende seg.

Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:11

Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. Apg 17:30

Boka er selfølgelig ment til å vekke og riste menigheten til omvendelse og til å komme ut av lunkenhet. Bli salt og lys igjen. Sette lyset på bordet igjen.


Vi søker editor og utgiver av boka i bokform. Ta kontakt dersom du mener deg kallet.